A Class B Class C Class CLA CLS E Class G Class ML S Class

Mercedes ավտոմեքենայի պահեստամասեր վաճառողների ցուցակ

Անուն : Հայկ    Հեռախոս: 094-177-447 , 099-10-60-74

Հասցե :ք. Երևան 16 թաղ. 23/4     Տեսակ: նոր և օգտագործած   


Անուն : Էդգար    Հեռախոս: 098-200-105, 098-073-093

Հասցե :ք. Երևան Մելքումովի 78(16 թաղ.)     Տեսակ: Հիմնական ML   


Անուն : Էդգար    Հեռախոս: 091-42-85-99 , 077-00-85-97, 099-00-85-99,

Հասցե :ք. Երևան Լենինգրադյան 31/11     Տեսակ: նոր և օգտագործած   


Անուն : ..    Հեռախոս: 093-26-57-17,091-32-84-76,093-36-66-30

Հասցե :ք. Երևան Տիչինայի 102     Տեսակ: նոր և օգտագործած   


Անուն : ..    Հեռախոս: 093-86-50-89,010-74-89-95

Հասցե :ք. Երևան ՀԱԹ Ա1,Շերամի 30     Տեսակ: նոր և օգտագործած   


Անուն : Միքայել Ղազարյան    Հեռախոս: 077-088-551,094-088-551,099-088-551

Հասցե :ք. Երևան ՀԱԹ Ա1,Շերամի 30     Տեսակ: նոր և օգտագործած   


Անուն : ..    Հեռախոս: 091-66-50-00,091-81-33-81

Հասցե :ք. Երևան Գագարինի փող. տուն 27     Տեսակ: օգտագործած